Fatmodning

Norske akevitter skiller seg fra de øvrige nordiske og tyske akevittene ved at de gjennomgår en modningslagring på 500 liters brukte sherryfat.  Ved modningslagring på sherryfat foregår det en kontrollert og sen oksidasjon.  Modningen er et svært viktig ledd i fremstillingsprosessen, og likner mye på den prosess som brukes for whisky og cognac.

På fatlageret hos Arcus, som fordeler seg over 2 etasjer og en gulvflate på 20 mål, ligger akevitter til modning på brukte sherryfat fra Jerez i Spania.  Hvert fat rommer 500 liter, og totalt ligger det 8500 fat på fatlageret. Til enhver tid ligger det mer enn 4 millioner liter akevitt til modning her!

Gjennom lagrinsprosessen skjer det en fordampning av vann og alkohol, i gjennomsnitt 2-5 % per år, og dermed en svak oppkonsentrering av akevitten.  I tillegg skjer det en ekstraksjon av eikefenoler og aromakomponenter som øker akevittens kompleksitet.

Alle fatene er registrert i et eget datasystem, der det ligger informasjon om alder og andre egenskaper i fatene.  Denne informasjonen blir benyttet når man skal velge ut fat til modning av de enkelte batchene.  Nye fat gir mye farge, aroma fra eikestavene og sherrypreg.  De eldste fatene gir svært lite eller ingen farge, og benyttes til modning av taffelakevitter.  De eldste fatene som fortsatt er i produksjon er nærmere 100 år gamle.

(Kilde: Arcus)