Om Throndhjems Aquavit Club

Formålsparagraf:

Bevaring av Jørgen B. Lysholms Linie Aquavit i Norge.

TAC består av 35 medlemmer, og nye medlemmer må anbefales av eksisterende medlemmer, og godkjennes av styret.

Cluben har minimum 2 møter i året, og for tiden avholdes møtene i lokalene til Håndverkeren i Trondheim.

I tillegg har cluben sosiale og kulturelle samlinger  for å styrke moralen og fremme aquavitens fortreffelighet.

Cluben har gjennom alle år hatt et utmerket samarbeid med Vinmonopolet/ Arcus. Dette har resultert i 3 flotte årganger av egen clubaquavit.

 

Cluben driver utstrakt informasjonsvirksomhet til lag, foreninger og næringsliv om Lysholms Aquaviter og historie. Ønsker du en guidet tur inn i akevittens vidunderlige verden er det bare å kontakte oss

Sider under: Om Throndhjems Aquavit Club