Aquavit

Akevitt defineres som nøytralt brennevin aromatisert med karve eller dill.  I henhold til EUs regelverk skal alkoholstyrken være minst 37,5% vol.  Brennevinet som benyttes i norsk akevitt er laget av poteter.  Svensk og dansk akevitt er laget av kornsprit.

Akevitt regnes som det nasjonale brennevinet både i Sverige, Danmark og Norge.  Likevel er det bare i Danmark at akevitt er den brennevinstypen det produseres mest av.  Og det er bare i Norge at vi fatlagrer akevitten på samme måte som de gjør for cognac og whisky.

Lang tradisjon og det at akevitt bare lages i begrenset mengde utenfor Skandinavia, er nok de viktigste grunnene til at drikken blir omtalt som vår mest kjente.  I dag fremstilles fortsatt de forskjellige norske akevittene av Arcus AS etter gamle resepter som ble overtatt fra de private brenneriene i årene etter Vinmonopolets opprettelse i 1922.