Råstoff

Brennevinet som brukes til fremstilling av akevitt er laget av poteter i Norge, og av korn i Sverige og Danmark.  Stivelsen fra potetene eller kornet gjennomgår en prosess som fører til at den omdannes til forgjærbart sukker.  Deretter tilsettes gjær og det dannes en alkoholholdig væske som destilleres i kolonneapparater til ren, nøytral finsprit på 96% vol.

Denne spriten benyttes til å lage et krydderdestillat.  Ved fremstilling av krydderdestillatet benyttes et tradisjonelt pot still-apparat.  Det fylles med potetsprit, vann og krydder.  Etter EUs regelverk skal hovedkryddere i akevitt være karve og/eller dill.  I tillegg er anis, fennikel, koriander, paradiskorn og stjerneanis mye brukt.  Alle akevitter har sin egen, karakteristiske krydderblanding.

Når akevittene settes sammen, blandes krydderdestillatet med nøytral potetsprit og settes ned i alkoholstyrke til 60% vol., for deretter å fylles på gamle sherryfat til modning.  Yngre fat avgir mer smak til akevitten enn gamle fat.  Lagringstiden og alderen på fatene avgjør sammen med kryddersammensetningen den endelig karakteren på akevitten.

(Kilde: Arcus)