TAC`s 25 årsjubileum – Jan Markus Pedersen takkes av

Etter 25 år som entusiastisk President i Trondhjems Aquavit Club trekker Jan Markus Pedersen seg tilbake. Gjennom utallige festlige foredrag om aquavitens historie – og spesielt med tyngde på Jørgen B. Lysholm og hans produkter, har Jan Markus gledet mange tilhørere.

Jan Markus Pedersen
Jan Markus Pedersen

Trondhjems Aquavit Club (TAC) ble stiftet i 1988, blant annet som følge av at Jørgen B. Lysholms Linjeaquavit, med sin opprinnelse i Trondheim, ikke lot seg oppdrive på Vinmonopolet.

Fra å være en protest mot det ovennevnte har TAC utviklet seg til å bli en eksklusiv herreclub med 35 medlemmer. I tillegg til de 35 medlemmene, som er den øvre grensen hva gjelder antall, har også klubben noen få ambassadører. En av disse var Hjalmar ”Hjallis” Andersen.

Medlemskap oppnås kun gjennom forslag fra medlemmene og godkjenning av styret.

 

Gjennom tett og god dialog med Vinmonopolet, senere Arcus, kom Lysholm Linje igjen på plass i hyllene, og sortimentet ble også utvidet.

I forbindelse med Trondheims 1000-årsjubileum lanserte TAC ideen om utvikling av en jubileumsaquavit, senere benevnt som Trondhjemsaquavit.

I anledning clubens ulike jubileer har Arcus beæret TAC ved å produsere ett fat basert på det opprinnelige produktet fra 1000-årsjubileet. Så også ved årets store begivenhet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA I tiden 30. mai til 2. juni 2013 skal Trondhjems Aquavit Club feire sitt 25-årsjubileum på Island, hvor det er lagt opp et variert program.  Selve markeringen vil bli avholdt i Reykjavik lørdag 1. juni.

Den norske Ambassadøren på Island, Dag Wernø Holter og kone, har takket ja til invitasjonen og deltar i banketten.

 

I tråd med tidligere opplegg – 15-årsjubileum i Cognac og 20-årsjubileum i Skottland – ønsker TAC å stifte bekjentskap med alkoholproduksjon og -kultur knyttet til landene som besøkes. Produksjonsprosessene er svært like, men skiller seg ut når det gjelder råstoffet som benyttes.

 

Parallelt med tilegnelsen av kunnskap, og ikke minst som følge av vår stolte tilknytning til Jørgen B. Lysholms navn og renommé, benyttes selvsagt enhver anledning til å promotere aquavitens edle dråper og ikke minst Trondheim og Trøndelag der produktet har sin opprinnelse.

60 deltakere, inklusive medlemmer fra ”Gladys” (TAC`s feminine motstykke) og følgepersoner, vil delta på turen.

 

Det vil selvsagt bli gjort ekstra stas på avtroppende President Jan Markus Pedersen for sin uegennyttige innsats for Trondheim Aquavit Club som initiativtaker og leder i hele clubens levetid. Jan Markus Pedersen overlater nå vervet til nye krefter.

 

 

Trondheim, 10. mai 2013

For styret i TAC – B.A.Myrstad

Kommentarer

kommentarer