Juni-dikt

Skål for bondens aker,
skål for hans poteter små.
Bondens viv er vakker,
skål for henne og.
Skål for bondens hest og høy,
skål for vogn og seletøy.
Skål for den som uten skam
drikker Lysholms dram !

(Fra UNDER BONDENS AKER
av Bernt Heiberg.)
(Trykk mer for å se hele diktet)

 

UNDER BONDENS AKER
av Bernt Heiberg.

Under bondens aker,
snedig skjult i jordens skjød,
ligger trinn og fager
en potet som død.
Bonden er en listig rev,
tar poteten opp med grev,
gjemmer den blant ost og kål.
Bondemannens skål!

Dypt i bondens kjeller
råder gravens dysterhet,
inntil bonden selger
hele sin potet.
I en sekk av spunnet hamp
spent bak bondens geile gamp
stiler den mot høye mål.
Bondemandens skål !

Bent til Lysholmgården
ruller vår potet på hjul,
derblir den omskåren,
brent på sorte kull,
destilleres hen og dør,
men står opp i ny kulør
som fugl Fønix fra sitt bål.
Akevittens skål!

Skål for bondens aker,
skål for hans poteter små.
Bondens viv er vakker,
skål for henne og.
Skål for bondens hest og høy,
skål for vogn og seletøy.
Skål for den som uten skam
drikker Lysholms dram !

Kommentarer

kommentarer